"Fullmånemøte" på Trollvannstua

http://omeka.deichman.no/files/import/20060029.jpg

Metadata

Tittel

"Fullmånemøte" på Trollvannstua

Beskrivelse

Historielaget arrangerer et årvisst senhøstmøte på Trollvannstua, ofte rundt fullmåne i november. Møtet har derfor fått betegnelsen "fullmånemøtet". I 2005 handlet møtet om boka "Gåtefulle steder i Norge", av Ørnulf Hodne. Forfatteren fortalte selv om boka. Her er foredragsholderen omgitt av ivrige deltakere etter foredraget.
Ørnulf Hodne, født 1935, er historiker med folkeminnegransking som spesialitet, og har skrevet en rekke populærvitenskaplige bøker om temaer fra norsk kulturhistorie.

Dato

Identifikator

20060029

Fotograf

Avbildet korporasjon

Trollvannstua

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

På Jakt og Vakt nr. 1/2006, side 21

Informant

Cederbrand, Olle

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2006-04-05