Fredsmarsj fra Grefsen Høiere skole

http://omeka.deichman.no/files/import/GI0121.jpg

Metadata

Tittel

Fredsmarsj fra Grefsen Høiere skole

Beskrivelse

Etter 2. verdenskrig ble det sommeren 1945 arrangert en omfattende "fredsmarsj" i Norge. Dette bildet er fra den lokale fredsmarsjen som hadde start fra Grefsen høyere skole. Blant dem som venter på startsignal fra rektor Bjarne Koren er 1. gyms elever og lektorer ved skolen med lektor Jorunn Ulltveit-Moe (gymnastikklærer) i spissen. Menn mellom 19 og 60 år skulle gå 10 km på under halvannen time, alle andre skulle gå 5 km på 45 minutter. Startkontingenten var to kroner, og alle som fullførte fikk Fredsmarsjmerket. Inntekten gikk til gjenreising av norsk idrett som lå ned etter fem lange år der offisiell idrett var i tysk regi. Det var stor entusiasme, og 700 000 skal ha deltatt over hele landet. Svenskene klarte bare 160 000 deltakere. I vårt område ble det arrangert fredsmarsjer flere steder.
Marsjkonkurranser er udødeliggjort i Finn Bøs vise Marsjkonkurransen, fremfør av Lalla Carlsen og med melodi av Carsten Carlsen fra 1932.

Dato

Identifikator

GI0121

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen, Kalender 2015. Tema 1940 - 1945. Kalenderblad September.

Giver

Algrov, Marit

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2002-07-08