Rønningen - utfartssted og pensjonat i Myrerskogen, Kjelsås, tidligere Maridalens Turisthotel.

http://omeka.deichman.no/files/import/KE0014.jpg

Metadata

Tittel

Rønningen - utfartssted og pensjonat i Myrerskogen, Kjelsås, tidligere Maridalens Turisthotel.

Beskrivelse

Se også bilde KD0244.
Den gamle restaurantbygningen på Rønningen (sportshallen) brant ned i 1925, men etter iherdig innsats ble et nytt storslagent forsamlingshus i nyklassisistisk stil reist på kort tid og innviet 27. mai 1927.
Dette forsamlingshuset er sammen med den gamle hotellbygningen tatt vare på under de omfattende endringene som stedet har vært gjennom siden 1960-tallet.
Forsamlingshuset fikk i følge kilder med seg betegnelsen 'sportshall' i starten, og den store forsamlingssalen i 2. etasje ble kalt 'storstua'. I 1. etasje (bak søylene) var det et kjøkken og flere mindre møterom. I 3. etasje lå pensjonatets utleierom.
I lokalene i 1. etasje holdt KFUM-speiderne til i årene etter 2. verdenskrig (1946-1950). Kjente ledere fra denne tiden var dansken Dietz og Brynjulf Milch.
I årene 1946 til 1949 ble det drevet bibel- og sekretærskole for ledere i Norges Kristelige Ungdomsforbund på stedet.
Bildet som er tatt på begynnelsen av 1930-tallet viser Rønningen som populært sommerlig utfartssted. Selv om stedet var drevet av Norges Kristelige Ungdomsforbund var det et åpent og publikumsvennlig pensjonat hvor det i den gamle hotellbygningen også ble tilbudt middagsservering til tilfeldige gjester i helgene.
Forsamlingssalen er i dag (2015) delt i to deler, den ene er innredet som kapell og den andre disponeres av Oslo Gospel.
Se også bilde KE0360.

Dato

Identifikator

KE0014

Avbildet korporasjon

Rønningen

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

75/33

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

Under åsen - langs elva, s 94

Giver

Rønningen Folkehøgskole

Informant

Cederbrand, Olle

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2002-07-29