Fra Grefsenveien ca. 1925

http://omeka.deichman.no/files/import/GR0026.jpg

Metadata

Tittel

Fra Grefsenveien ca. 1925

Beskrivelse

Bildet er tatt fra Storokrysset i begynnelsen av 1920-årene og viser bebyggelsen opp mot den senere Disen trikkeholdeplass. Denne delen av Grefsenveien ble dengang kalt "Leirveien". Den ble ca. 10 år senere oppgradert til dekke med brosten opp til Lettvintveien. Dette var forretningsstrøket på Grefsen. I første hus i høyre rekke lå Grefsen apotek, deretter fulgte huset med en filial av Kristiania/Oslo Sparebank. Ovenfor huset med spir på taket, nå hjørnet av Grefsenveien og Bjerkealleen, bodde Engelschjøn Hansen som drev kolonialforretning på den andre siden av veien. I nærmeste hus i venstre rekke lå huset med alle barns drøm, en kortevareforretning med leketøy. Senere holdt Bakken & Sæter Sportsforretnings til i huset. I det neste huset lå fargehandelen til Bjarne Johnsen, senere Ole S.Christensens jernvarehandel. Deretter huset med kolonialforretningen og huset med bakerforretningen til Olaf Strand.

Dato

Identifikator

GR0026

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Reinholdt, Sheldon

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2002-06-19