Fortjernsbråten, lærerbolig

http://omeka.deichman.no/files/import/JUB_595.jpg

Metadata

Tittel

Fortjernsbråten, lærerbolig

Beskrivelse

Fortjernsbråten, boligen til omgangsskolelærer i Nordmarka, Jens Larsen. Han var den første lærer i Nordmarka frem til 1878.. Det heter om ham: "Dette som var Akers mørke fastland, fòr han over på kryss og tvers til det ble skikk på forholdene, og barna begynte å forstå at loven også gjaldt Nordmarken. Skolestyret uttalte sin anerkjennelse av hans arbeid der." .

Dato

Identifikator

JUB_595

Fotograf

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Publikasjon

Fra boka Nord i Aker, s. 213 og Aker 1897 - 1937,
kommunens styre og forvaltning gjennem hundre år

Informant

Geiran, Finn

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2006-04-05