Flaatastø: Ensom tømmerkoie ved Spålselvas utløp i Katnosa.

http://omeka.deichman.no/files/import/20040126.jpg

Metadata

Tittel

Flaatastø: Ensom tømmerkoie ved Spålselvas utløp i Katnosa.

Beskrivelse

Flaatastø var en av de minste blant tømmerkoiene som Løvenskiolds folk brukte under tømmerhogging ut gjennom første halvdel av 1900-tallet. Et kombinert kjøkken og oppholdsrom i den ene enden, stall i den andre. Et lite vindfang og et tilbygg som fungerte som vedskjul. Etter at den tradisjonelle tømmerdriften opphørte ble mange av koiene stående tomme, men en del ble etter hvert leid ut til fritidsboliger. På Flaatastø ble da stallen gjort om til oppholdsrom/soverom. For å komme til Flaatastø må en krysse Katnosa, om sommeren med båt, om vinteren til fots/på skøyter eller ski. Koia har ikke innlagt strøm. Katnosa er på dette bildet tappet kraftig ned, antagelig på grunn av tørr sommer. Tømmerfløtinga var opphørt på denne tiden.

Dato

Identifikator

20040126

Fotograf

Fargeinfo

farger

Giver

Skaug, Leif

Informant

Cederbrand, Olle
Skaug, Trine

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2006-04-05