Fjeldstad ved Oset, 1982

http://omeka.deichman.no/files/import/KC0354.jpg

Metadata

Tittel

Fjeldstad ved Oset, 1982

Beskrivelse

Fjeldstad var husmannsplass under Myrer gård. Husets første del er oppført av tømmer som er dokumentert felt i 1859 – 60. Ca. 1898 ble huset utvidet av Guldbrand Fjeldstad. To av barna;Ragnhild og Gudrun, drev kafé har sammen med broren Emil til ca 1972. Bo Veiersted kjøpte eiendommen i 1993. Fjeldstad har adresse Midtoddveien 25.

Dato

Identifikator

KC0354

Fotograf

Avbildet korporasjon

Fjeldstad Cafe (på Fjeldstad gård)

Gårds/bruksnr.

75/45

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

S 12

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2003-01-22