Fjeldstad gård

Metadata

Tittel

Fjeldstad gård

Beskrivelse

Personer på bildet: Emil Fjeldstad og to sønner til sogneprest Torstein Fjeldstad. I bakgrunnen til høyre: Noe med riggingen ved utbyggingen av Oset vannrenseanlegg. Legg merke til trappen inn til kafeen.
Fjeldstad var husmannsplass under Myrer gård. Husets første del er oppført av tømmer som er dokumentert felt i 1859 – 60. Ca. 1898 ble huset utvidet av Guldbrand Fjeldstad. To av barna;Ragnhild og Gudrun, drev kafé har sammen med broren Emil til ca 1972. Bo Veiersted kjøpte eiendommen i 1993. Fjeldstad har adresse Midtoddveien 25.

Dato (årstall)

BildeID

F006_007

Avbildet korporasjon

Fjeldstad Cafe (på Fjeldstad gård)

Gårds/bruksnr.

75/45

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Limseth, Øivind (info. sjef)

Informant

Limseth, Øivind (info. sjef)

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2003-03-24