Familien på Slåttebråtan

http://omeka.deichman.no/files/import/F005_004.jpg

Metadata

Tittel

Familien på Slåttebråtan

Beskrivelse

Slåttebråten/Slåttebråtan var en husmannsplass under Sanner ved Maridalsvannet. Den lå øst for gården, ovenfor jernbanelinjen. Bak fra venstre: Jacob (f. 1869), Albert (f.1873), Karl (f.1971). Foran fra venstre: Mathilde (1979), Ole (f.1868), Ragnvald (f. 1881) og Klara (1876). Jacob var ansatt i Oslo Sporveier i mange år og var bl.a. engasjert i byggingen av traseen for Kjelsåsbanen. Albert (f. 1841) drev transportforretning fra huset sitt i Myrerveien 8, og var far til Roald Andresen som drev Kjelsås Elektriske og var formann i Kjelsås Idrettslag. .

Dato

Identifikator

F005_004

Avbildet korporasjon

Slottebråten

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

På Jakt o& Vakt 2/1989 og På Jakt & Vakt 4/2015.

Giver

Andresen, Roald (elektriker)

Informant

Andresen, Roald (elektriker)

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2003-03-24