Evensengården på Kjelsås

http://omeka.deichman.no/files/import/2009x161.jpg

Metadata

Tittel

Evensengården på Kjelsås

Beskrivelse

Evensengården var arbeiderbolig for Mustad fabrikker.
Både Evensengården og Bedehuset blei 1983 flyttet på ”på rot” i løpet av ett døgn for å gi plass til Norsk Teknisk Museum. Transporten foregikk ved at husene ble jekket opp og flyttet på skinner til de nybygde kjellermurene. Det var kun noen vinduer som sprakk under transporten.

Dato

Identifikator

2009x161

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Giver

Hegerstrøm, Edgar

Informant

Hegerstrøm, Edgar J. (driftsingeniør f. 17-10-1925)

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2010-03-22