Erik Ruuds villa

http://omeka.deichman.no/files/import/20050024.jpg

Metadata

Tittel

Erik Ruuds villa

Beskrivelse

Villaen til Erik Ruud lå i ytterkant av området til bedriften.
Så sent som på begynnelsen av 1900-tallet var det tradisjon for at grunnleggere av store bedrifter bygget en større villa i tilknytning til bedriften. Familien Ruuds villa ble bebodd av familien i tre generasjoner.
Vi ser Store ringvei (Ring 3) og Gjøvikbanen i bakgrunnen. I forgrunnen industrisporet til Nydalen (fra 2006 T-banen under bakken) samt gangvei. Huset i nedre venstre hjørne tilhørte Collets fabrikk, og er fortsatt å finne i Gunnar Schjeldrups vei. Bildet er et utsnitt av bilde NX9101.
I mars 2016 ble Collets fabrikk revet for å bygge kinoer og boliger.

Dato

Identifikator

20050024

Bydel

Publikasjon

På Jakt og Vakt nr. 2/2005. s. 19.

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2002-12-17