Eiendommene rundt Myrerbekken

http://omeka.deichman.no/files/import/20080035.jpg

Metadata

Tittel

Eiendommene rundt Myrerbekken

Beskrivelse

Kartutsnitt som viser gårdene Kjelsås (g.nr.72), Vestre Grefsen (g.nr.73) og Østre Grefsen (g.nr. 75) Myrer har også g.nr.75 som tidligere del av Østre Grefsen.

Dato

Identifikator

20080035

Fotograf

Fargeinfo

farger

Publikasjon

På Jakt og Vakt nr. 2/08, s. 29

Giver

Cederbrand, Olle

Informant

Cederbrand, Olle

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2006-04-05