Dr. Mjøens hus, gården Prestegrefsen, Østre Grefsen gård og Kjelsåsveien

http://omeka.deichman.no/files/import/20050092.jpg

Metadata

Tittel

Dr. Mjøens hus, gården Prestegrefsen, Østre Grefsen gård og Kjelsåsveien

Beskrivelse

Jordet i forgrunnen tilhører Nedre Grefsen gård, jordet opp fra dalbunnen tilhører Østre Grefsen. Husene er fra venstre.: Dr. Mjøens hus (Kjelsåsveien 50), i bakgrunnen ser vi et hus i Frennings vei, dernest følger husene på Østre Grefsen (Kjelsåsveien 43) og til høyre hovedbygningen på Prestegrefsen (Kjelsåsveien 48). Prestegrafen ble også kalt for Mellom-grefsen. Hovedbygningen på Østre Grefsen er delvis skjult av låven på Prestegrefsen (den nærmeste bygningen). Kjelsåsveien går bak dr. Mjøens hus og mellom de to gårdstunene, stabbesteiner og mur kan sees. Grefsenåsen og Lofthus i bakgrunnen.

Dato

Identifikator

20050092

Bydel

Fargeinfo

svart/hvitt

Giver

Vaagbø, Mie

Informant

Cederbrand, Olle

Rettighetshaver

Oslo Bymuseum

Registreringsdato

2006-04-05