Disen Landhandleri, 1902

http://omeka.deichman.no/files/import/GC0028.jpg

Metadata

Tittel

Disen Landhandleri, 1902

Beskrivelse

Da Nordbanen (nå Gjøvikbanen) ble ført fram til Kristiania i 1902, ble deler av det nærmeste jordbruksarealet på oversiden av Grefsen stasjon lagt ut til villabebyggelse med romslige tomter. Det var først og fremst postfunksjonærer som hadde funnet fram til det attraktive boligområdet med den gode offentlige kommunikasjonen. Arealet fra Kringsjåveien og opp mot tunet til Disen gård ble derfor på folkemunne kaldt ”Postbyen” i mange år. Kringsjåveien 7, som er et av de eldste husene i området, er bygget i 1902 i såkalt dragestil. Dette er en spesiell norsk arkitekturstil i tømmer som var inspirert av eldre norsk byggekunst og var vanlig i tiden rundt forrige århundreskifte. Spesielt merker man seg verandaen i 2. etasje ut mot den storslagne utsikten over byen. Denne var begrunnelsen for navnet Kringsjåveien. Fremdeles er utsikten god, men arealene på både over- og nedsiden av Grefsen stasjon er for lengst bebygget. Det flotte navnet ble endret til Haraldsheimveien da ungdomsherberget Haraldsheim ble bygget på midten av 1950-tallet. Byggherre var vognfører J. Svendsen. Etterkommere bor fortsatt i huset og holder det i god hevd. Bygningen rommet i den første tiden Disen Landhandleri. Det ble drevet av N. A. Løken, som var leieboer. Det var flere av de mest påkostede husene i området som hadde denne funksjonen. Det kan vel være at dette var nødvendig for å betjene byggelånet i de økonomiske nedgangstider som inntrådte på denne tiden. : Huset er ført opp i laftet plank og antagelig prefabrikkert på Strømmen Trevarefabrik etter typetegning. Se forøvrig GB0373 og 20070074

Dato

Identifikator

GC0028

Avbildet korporasjon

Disen Landhandleri

Giver

Gellein, Ola

Informant

Gellein, Ola

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2002-06-19