Disen gård, sett fra sør.

http://omeka.deichman.no/files/import/20070025.jpg

Metadata

Tittel

Disen gård, sett fra sør.

Tema

Beskrivelse

Disen gård er en av Akers mange vin-gårder og ble ryddet en gang mellom år 200 og 800 e.Kr.f. På gammelnorsk betyr dis en gudinne og vin betyr naturlig eng. Gården tilhørte kirken i middelalderen, kronen etter reformasjonen, og var i privat eie fra slutten av 1600-tallet. Driften ble nedlagt etter annen verdenskrig.

Husmannsplassen "Disenstua" til høyre i bildet, oppe under Grefsenåsen. Plassen ble senere kjøpt av Chr. Schou, som bygde "Villa Lofthus".

Dato

Identifikator

20070025

Gårds/bruksnr.

86

Sted

Bydel

Giver

Disen Gårds Venner/gårdstyret

Informant

Geiran, Finn

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2006-04-05