Disenfolk på biltur

http://omeka.deichman.no/files/import/GA0153.jpg

Metadata

Tittel

Disenfolk på biltur

Beskrivelse

"Fruen med privatsjåfør": Johanne Arnesen, Disen gård, og sjåfør Margot Næss. Ved Oppdal stasjon 1937. Bilen er en Standard Twelve 1936-modell.
Johanne Arnesen drev Disen gård ved hjelp av forpakter etter at mannen Ivar Bredo døde i 1927. Besetningen måtte slaktes under annen verdenskrig på grunn av munn-og klovsyke, men driften fortsatte med grønnsakproduksjon fram til Johanne døde i
1951.

Dato

Identifikator

GA0153

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Næss, Margot

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2002-07-09