Damer ved Fjeldstad cafe

http://omeka.deichman.no/files/import/KC0109.jpg

Metadata

Tittel

Damer ved Fjeldstad cafe

Beskrivelse

De tre damene er Anne Bergitte Bentsdatter lengst til høyre (med sjal) og hennes to døtre Helga Hansen og Ingeborg Christopha Hansen (stående) til venstre. Det er mange etterkommere på Kjelsås i navnefamiliene Fjeldstad, Engebretsen og Hegerstrøm. Edgar Hegerstrøm opplyser at Anne Bergitte var hans oldemor, Helga var hans bestemor og fotografen Engebret var hans bestefar.
Fjeldstad var husmannsplass under Myrer gård. Husets første del er oppført av tømmer som er dokumentert felt i 1859 – 60. Ca. 1898 ble huset utvidet av Guldbrand Fjeldstad. To av barna;Ragnhild og Gudrun, drev kafé har sammen med broren Emil til ca 1972. Bo Veiersted kjøpte eiendommen i 1993. Fjeldstad har adresse Midtoddveien 25.

Dato

Identifikator

KC0109

Avbildet korporasjon

Fjeldstad Cafe (på Fjeldstad gård)

Gårds/bruksnr.

75/45

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

På Jakt og Vakt nr. 2/2005, s. 15; Nord i Aker, s. 275.

Giver

Hegerstrøm, Edgar J. (driftsingeniør f. 17-10-1925)

Informant

Hegerstrøm, Edgar J. (driftsingeniør f. 17-10-1925)

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2002-09-20