Bygdeborgen ved Nes i Maridalen

http://omeka.deichman.no/files/import/20030112.jpg

Metadata

Tittel

Bygdeborgen ved Nes i Maridalen

Beskrivelse

En rad av store steiner markerer inngangen fra nord til bygdeborgen nord for Nes gård. For å være et effektivt stengsel måtte denne raden ha vært kombinert med palisader eller lignende.
Borgen er i dag en kolle med flat topp og med bratte skrenter til alle sider. Bygdeborgene antas å ha blitt etablert i de urolige århundrene etter kr.f., den såkalte folkevandringstiden, men ble sikkert også benyttet i senere urolige tider.

Dato

Identifikator

20030112

Fotograf

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Publikasjon

På Jakt og Vakt nr. 2/2003, side 34

Informant

Sunde, Arne
Geiran, Finn

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2006-04-05