Brønnene i Kjelsåsskogen (3)

http://omeka.deichman.no/files/import/20060036.jpg

Metadata

Tittel

Brønnene i Kjelsåsskogen (3)

Beskrivelse

Kari Walstad Dahl og Thore Dahl viser fram restene av det gamle trevannrøret som ble funnet ved utgraving under kjøkkenet i våningshuset på Kjelsås gård. Ytre deler av røret er råtnet bort, mens kvistene i stokken er forholdsvis intakte og viser hvor tykk stokken har vært. Bare den underste halvdelen av røret ble funnet. Det gamle trerøret er tydeligvis brukt som "fundament" for det nyere vannrøret i jern.

Dato

Identifikator

20060036

Fotograf

Sted

Bydel

Publikasjon

På Jakt og Vakt nr. 1/2006, side 32

Informant

Cederbrand, Olle

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2006-04-05