Bruksskolen i Nydalen

http://omeka.deichman.no/files/import/NE0289.jpg

Metadata

Tittel

Bruksskolen i Nydalen

Beskrivelse

Nydalens Brugsskole i 1. tverrvei (Skolegata), fra 1868-1905. Da Grefsen skole ble bygget i 1905 flyttet elevene dit, og den gamle skolen fikk en ny funksjon som sykekasse. Her ble også rasjoneringskort utlevert under de to verdenskrigene. Huset lå i på nedsiden av nederste tverrvei og ble revet da Store Ringvei ble anlagt på slutten av1950-tallet. Nå står bare husene på oversiden av Skolegata tilbake som nederste husrekke mot Ringveien.

Identifikator

NE0289

Avbildet korporasjon

Nydalens Brugsskole (1868-1905)

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2003-02-04