Brekkesaga med "Mor Saga"

http://omeka.deichman.no/files/import/KG0209.jpg

Metadata

Tittel

Brekkesaga med "Mor Saga"

Beskrivelse

Brekkesaga fra 1890 til høyre og boligen Sagstua til venstre.Før 1890 lå Brekkesaga nedenfor fossen. Steinmurene kan være fundamenter for den gamle saga, muligens også brukt av Brekke kornmølle (Brekke Quærnbrug) som var i drift i første halvdel av 1800-tallet. Sagstua ble senere brukt som hybelhus for pendlende sagarbeidere og ble kalt "Gamlesaga" på grunn av sitt naboskap med den gamle saga. Tomta i forgrunnen er på et kart fra 1769 betegnet som "Tomten til Jern Hameren". Bak til venstre ved stakittgjerdet: Anne Marit Mortensdatter, "Mor Saga", (f.1830, d. 1916 i Saga), og ektefelle Jens Hansen (1821-1899). I forgrunnen deres datter, sannsynligvis Jørgine Jensdatter, (f. 1866 i Saga, d. 1958 i Myrervn.1).

Dato

Identifikator

KG0209

Avbildet korporasjon

Brekkesaga (Brekke sag)

Fargeinfo

svart/hvitt

Giver

Jensen, Gunnar

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2002-10-03