Brekkesaga, Kjelsås sag og Peter Chr. Asbjørnsen

http://omeka.deichman.no/files/import/20080032.jpg

Metadata

Tittel

Brekkesaga, Kjelsås sag og Peter Chr. Asbjørnsen

Beskrivelse

Tegningen viser Peter Chr. Asbjørnsen balanserende på en lense i Brekkedammen med Kjelsås sag i bakgrunnen. Brekkesaga lå på denne tiden nedenfor Brekkefossen, på nordvestsiden av Akerselva. Tegningen er en illustrasjon til "Kvernsagn" og er laget av Hans Gude. Bildet finnes i "Folke- og huldreeventyr", Gyldendal Norsk Forlag 1928.

Identifikator

20080032

Bydel

Fargeinfo

svart/hvitt

Publikasjon

På Jakt og Vakt nr. 2/08, s. 20

Informant

Ukjent

Rettighetshaver

Gyldendal Norsk Forlag

Registreringsdato

2006-04-05