Bosteder langs Ringveien, Nydalen.

http://omeka.deichman.no/files/import/NX9115.jpg

Metadata

Tittel

Bosteder langs Ringveien, Nydalen.

Beskrivelse

Ringveien 1981. Trafikken går forbi bosteder langs Ringveien. Det er ”Bråtanboligene”, boliger for arbeiderne ved Christiania Spigerverk som ligger der ved Lillo Terrase-blokkene.

Dato

Identifikator

NX9115

Fotograf

Avbildet korporasjon

Ringveien

Bydel

Fargeinfo

Farger

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2003-02-07