Bedehuset og Evensengården flyttet

http://omeka.deichman.no/files/import/KX9267.jpg

Metadata

Tittel

Bedehuset og Evensengården flyttet

Beskrivelse

Bedehuset og Evensengården er flyttet nærmere Kjelsåsveien, 1983.
Begge gårdene ble flyttet på ”på rot” i løpet av ett døgn for å gi plass til Norsk Teknisk Museum. Transporten foregikk ved at husene ble jekket opp og flyttet på skinner til de nybygde kjellermurene. Det var kun noen vinduer som sprakk under transporten.
Begge husene er i dag boliger for kunstnere tilknyttet Frysja Senter.

Dato

Identifikator

KX9267

Fotograf

Avbildet korporasjon

Evensengården (Mustad-gård)

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Giver

Lagert, Harry

Informant

Lagert, Harry
Geiran, Finn

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2003-04-10