Barn på tømmerstokk i Grønvoldsdammen

http://omeka.deichman.no/files/import/KI0110.jpg

Metadata

Tittel

Barn på tømmerstokk i Grønvoldsdammen

Beskrivelse

Barn som seiler på tømmerstokk i Grønvoldsdammen/Kjelsåsdammen i Akerselva ved Grønvoldstangen. Fra venstre: Trond Kristiansen, Eva Haugen, Helge Haugen, Gro (Sollien) Haugen, Børre Sollien og Jan Aage Sand.Tømmeret ble fløtt til Brekkesaga fra Maridalsoset til Sagadammen (Brekkedammen). Arbeiderboligen Haug i bakgrunnen tilhørte Mustad Fabrikker.

Dato

Identifikator

KI0110

Publikasjon

Boka Sør for Maridalsvannet s. 29; På Jakt og Vakt nr. 1/2005

Giver

Hegerstrøm, Edgar J. (driftsingeniør f. 17-10-1925)

Informant

Hegerstrøm, Edgar J. (driftsingeniør f. 17-10-1925)

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2002-09-20