Barn på gamle Kjelsås skole, 1895.

Metadata

Tittel

Barn på gamle Kjelsås skole, 1895.

Beskrivelse

Barn på gamle Kjelsås skole, ca 1895.
Det tidligere skolehuset eksisterer fremdeles, nå som bolig i Kjelsåsveien 111 B.
Da Kjelsås skole ble bygget i Asbjørnsens vei 3 i 1917, ble den gamle skolen i mange år brukt som overlærer- og lærerbolig.
Mange husker at overlærer Susanne Nordstaa bodde der samtidig med lærer Lars Bøe på 1960-tallet.

Dato (årstall)

BildeID

KE0079

Avbildet korporasjon

Kjelsås postkontor

Gårds/bruksnr.

73/310

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

Historielagets bok Sør for Maridalsvannet s. 35

Giver

Andresen, Guthorm

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2002-09-16