Bakervirksomhet i Myrerskogen

Metadata

Tittel

Bakervirksomhet i Myrerskogen

Beskrivelse

Lokal næringsvirksomhet i Myrerskogen, Fallanveien 14. Baker med brød utenfor hytte - Oscar Cederbrand. Under depresjonsårene på 1920- og 1930-tallet ble mange arbeidsløse. Spikerklipper Oscar Cederbrand var blant dem som ble permittert, først fra Kjelsås Bruk (Mustad Fabrikker), senere fra Christiania Spigerverk. Cederbrand hadde bakgrunn som baker fra Sverige, og sammen med sin svoger Johan Svensen fikk han reist et lite bakeri på tomten til sin svigermor Maria Katarina Svensen i Fallanveien 14. Bakeriet var i bruk i to perioder, og det finnes ennå folk på Kjelsås som husker at Cederbrands "selgere", Arne Iversen og Rolf Halvorsen dro rundt på dørene og solgte brød og kaker, dels til fots, dels med leid hest og vogn. Da konjunkturene bedret seg midt på 30-tallet tok Cederbrand opp jobben som spikerklipper igjen og bakeriet ble deretter brukt som rotelager. I 1959 hadde tidens tann tæret så hardt på det at det ble revet.

Dato (årstall)

BildeID

E006_002

Bydel

Fargeinfo

svart/hvitt

Publikasjon

På Jakt og Vakt nr. 2/2000, s. 22

Giver

Cederbrand, Olle

Informant

Cederbrand, Olle

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2003-03-20