Badeliv i Stilla ved Brekkejordet, 1960.

Metadata

Tittel

Badeliv i Stilla ved Brekkejordet, 1960.

Beskrivelse

Stilla og Brekkejordet ca 1960. Tandberg Radiofabrikk i bakgrunnen.
Stilla var områdets badeplass før Brekkedammen ble frigitt og renset opp etter at Brekke Brug ble nedlagt på 1960-tallet. Badeplassene var i tidligere år delt opp i gutte-Stilla og jente-Stilla på hhv vester og østre side.

Dato (årstall)

BildeID

KL0322

Fotograf

Avbildet korporasjon

Tandbergs Radiofabrikk
Stilla

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2003-01-17