A. Sortlands manufakturforrretning på Grefsenplatået

http://omeka.deichman.no/files/import/20000083.jpg

Metadata

Tittel

A. Sortlands manufakturforrretning på Grefsenplatået

Beskrivelse

Arne Sortland startet forretningen i 1956 sammen med sin kone. Forretningen ble senere drevet av deres datter, Grethe Thorstensen. 30. juni 2000 ble forretningen nedlagt, tiden hadde løpt fra enkeltbutikker med personlig service og stort vareutvalg.

Dato

Identifikator

20000083

Bydel

Fargeinfo

svart/hvitt

Publikasjon

På Jakt og Vakt nr. 3/2000, s 36

Informant

Prestegaard, Anne-Berit

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2006-04-05