Arne Benterud

http://omeka.deichman.no/files/import/20040180.jpg

Metadata

Tittel

Arne Benterud

Beskrivelse

Arne Benterud var leder av Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen i arbeidsåret 1995 – 1996. Han hadde vært styremedlem fra 1987 og skrev sangen til 15-årsjubileet i
1994. Den er senere blitt Historielagets ”programerklæring”.

Dato

Identifikator

20040180

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

På Jakt og Vakt nr. 4 /2004, side 18

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2006-04-05