Arbeidslag Grefsenplatået

http://omeka.deichman.no/files/import/KH0078.jpg

Metadata

Tittel

Arbeidslag Grefsenplatået

Beskrivelse

Kjelsåsbanen ble åpnet i 1934. Årene før hadde landet gjennomgått en økonomisk vanskelig periode, og arbeidsløsheten var fremdeles stor. Derfor ga anlegget av Kjelsåsbanen kjærkomne arbeidsplasser. Mye av arbeidet foregikk for hånd og transporten med hest og kjerre. Bare i liten grad ble det brukt lastebiler, og gravemaskiner fantes ikke.Det er kanskje siste rest av den rallarkulturen som hadde vokst fram her i landet de foregående 80 årene under arbeidet med skinnegående trafikk, som vi her ser avbildet. Om det var virkelige rallarer, fagarbeidere som reiste rundt fra anlegg til anlegg, eller om det var lokal arbeidskraft, vet vi ikke. Det var i hvert fall flere transportforretninger i området på den tiden som kunne tilby både hester, kjerrer og arbeidskraft til denne type anlegg. Materialer til å bygge opp skinnelegemet fantes også i nærheten. I Grefsenåsen var det både pukkverk, sandtak og steinbrudd. Da veien langs trikkeskinnene ble anlagt nesten 30 år senere, var metodene langt mer mekaniserte og materialene måtte hentet langveis fra.Fotografiet er tatt på Grefsenplatået, mest sannsynlig i nærheten av det som senere ble Glads vei trikkeholdeplass. Huset i bakgrunnen er i så fall et av uthusene i tunet til Vestre Grefsen. Dette ble revet noen få år senere for å gi plass til den store villaen som den siste gårdbrukeren på Vestre Grefsen, Ole Andreas Lilloe-Olsen, bygde for familien.

Dato

Identifikator

KH0078

Giver

Syvertsen, Ragnhild

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2002-09-16