Anna Kolstad med hønsegård

Metadata

Tittel

Anna Kolstad med hønsegård

Beskrivelse

Anna Kolstad med sine høns. Postkort med tekst: "Harda, haaber Du ikke for Smaar. Som du ser saa staar jeg her og mater alle mine Chickens i Solen".
Eiendommen het Kolstadfjellet og lå i Fallanveien. Anne var ivrig medlem av Kjelsås Arbeiderkvinnelag.

Dato (årstall)

BildeID

KO0377

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Langset, Tor

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2003-01-25