Allé på Grefsen (2)

http://omeka.deichman.no/files/import/20030097.jpg

Metadata

Tittel

Allé på Grefsen (2)

Beskrivelse

Alléen i Kapellveien ved Grefsen skole. Trærne her ble plantet av skoleelever mens skolen ennå var ny.

Dato

Identifikator

20030097

Fotograf

Sted

Bydel

Publikasjon

På Jakt og Vakt nr. 1/2003, forside

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2006-04-05