Alf Sivertsen, portrett

http://omeka.deichman.no/files/import/20120087.jpg

Metadata

Tittel

Alf Sivertsen, portrett

Tema

Beskrivelse

Alf Sivertsen, overlærer på Lilleborg skole og med utallige verv og oppgaver i Grefsen menighet. Han har mottatt Fortidsforeningens ledernål for istandsetting av rorhus i Givær, der han er født. Han var aktiv med pianospill i diverse foreninger.
Han var mangeårig medlem av, og en av drivkreftene bak Grefsen motettkor, som hadde base i Grefsen kirke.
Alf fikk sammen med sin kone, Gudrun Sivertsen menighetes frivillighetspris.
Han døde i 2015.

Dato

Identifikator

20120087

Bydel

Publikasjon

På Jakt og Vakt 1/2012

Giver

Geiran, Finn (lærer)

Informant

Sivertsen, Alf (lærer)

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2010-03-22