2. realskoleklasse Grefsen videregående skole 1954,

http://omeka.deichman.no/files/import/20090289.jpg

Metadata

Tittel

2. realskoleklasse Grefsen videregående skole 1954,

Beskrivelse

2. realskoleklasse tilsvarer i dag 9. klasse på ungdomsskolen. Bak fra v.: Egil Kulsrud, Franz Georg de Lange, Svein Jørve, Olaf Saugen, Henrik Eide, Håkon Frostad, Bjørn Jørve, Arne Haugen.2. rekke fra v.: Knut Holm, Per Kristian Nerdrum, Solveig Ruud, Eva Bøe, Vera Guldahl, Ingrid Nordby (?), Brita Siljan, Ingebjørg Dolve, Kjell Kogstad, lektor Arthur Johnsen. Foran fra v.: Bjørg Jacobsen, Kari Vik, Bente Magnus, Grete Arnesen, Siri Disch, Lisa Flaten, Else Olsen, Elin Ødegård.

Dato

Identifikator

20090289

Bydel

Giver

Grefsen Videregående skole

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2010-03-22