1. realskoleklasse Grefsen videregående skole, 1954

http://omeka.deichman.no/files/import/20090290.jpg

Metadata

Tittel

1. realskoleklasse Grefsen videregående skole, 1954

Beskrivelse

Skolen ble bygget som middelskole (Aker Kommunale Middelskole) og sto ferdig i 1921. Skolen fikk gymnasklasser i 1932.
1. realskoleklasse tilsvarer i dag 8. klasse på ungdomsskole. Første rekke (halv person) Øyvind Horn, Kristin Evensen, Berit Johansen, Birgit Reinertsen, Tone Kristiansen, Anne Marie Nitteberg, Berit Thaugland, Lill Ann Andersen, Tove Karlsen, Jan Pape. 2. rekke: Lektor Elisabeth Kallevig, Grethe Hartmann Olsen, Ellen Larsen, Brit Marthinsen, Annelise Barnhof, Kirsti Berg, Frøydis Berg, Astrid Andresen, Per Reithe, Svein Strøm. 3. rekke: Jan Frostad, Erik Bråthen, Lars Muri, Per Strøm, Terje Anderson, Hans Chr. Thaugland, Jon Jacob Andresen, Stein Johansen, Svein Paalgard, Bjørn Fossum, Birger Hermansen, Tor Slottsvik.

Dato

Identifikator

20090290

Avbildet korporasjon

Grefsen gymnas (Grefsen høyere skole)

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Grefsen Videregående skole

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2010-03-22