1. realskoleklasse,Grefsen videregående skole, 1951

Metadata

Tittel

1. realskoleklasse,Grefsen videregående skole, 1951

Beskrivelse

1. realskoleklasse tilsvarer i dag 8. klasse i ungdomsskolen.
Skolen ble bygget som middelskole (Aker Kommunale Middelskole) og sto ferdig i 1921. Skolen fikk gymnasklasser i 1932.
1. rad fra v.: Torbjørn Tufte (russ), Kjersti Holm, Bjørg Kirkeby, (?), Grete (?), Berit (Eva?) Olsen, Kari Blegen, Ilse Ragnhild Bøe, Astrid Andresen. 2. rad fra v.: Egil Svensson, Per Tufte ? ? ?,Kari Lehnskauen, Kjell ?, ? Tor Mehuus,Emil Flaten? 3. rad: Emil Flaten ?,(?) Erik Kristiansen, Espen Grøgaard, Odd Hole, Kåre Otto Telle, Tore Volan, Svein Volan

Dato (årstall)

BildeID

20090296

Avbildet korporasjon

Grefsen gymnas (Grefsen høyere skole)

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Grefsen Videregående skole

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2010-03-22