1. realskoleklasse, Grefsen høyere skole 1954.

http://omeka.deichman.no/files/import/20090291.jpg

Metadata

Tittel

1. realskoleklasse, Grefsen høyere skole 1954.

Beskrivelse

1. realskoleklasse tilsvarer i dag 8. klasse i ungdomsskolen.Foran fra v.: Lektor Nic. Tønnesen, Bente Magnus, Kari Henriksen, Brit Granlie, Kirsten Sølvberg, Elin Fossum, Kari Paalgard, Anne Marie Nerdrum, Bjørg Stenersen, Yngvil Teigen. 2. rad fra v.: Odd Dyreng, Tore Pedersen, Terje Schou Nilsen, Bjørn Gunneid, Eli Fjell, Solveig Brodin, Ellen Aas, Gunnar Trøgstad, Arne Essen, Arve Almstrøm. 3. rad fra v.: Erik Frostad, Øyvind Syversen, Finn Geiran, Jan Otto Winther, Dagfinn Hartvedt, Jo Terje Ydstie, Svein Morgenli, Erik Oulie, Arne Roger Gullerud, Jens Skard, Bjørn Hansen.

Dato

Identifikator

20090291

Sted

Bydel

Giver

Grefsen gymnas (Grefsen høiere almenskole)

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2010-03-22