17. mai på Grefsen 1961

http://omeka.deichman.no/files/import/F001_001.jpg

Metadata

Tittel

17. mai på Grefsen 1961

Beskrivelse

Bildet er fra 17. mai 1961 og viser fra venstre Morten Nilsen, Jannicke Pape og Ketil Hox som alle bodde i Platåveien. Denne veien ble anlagt i på 1930-tallet da hele Grefsenplatået ble regulert til boligformål. Grefsen kirke sees i bakgrunnen. Bak fotografen ligger tunet til Vestre Grefsen. Det var gårdbruker Ole Andreas Lilloe-Olsen som den gang residerte på det som ennå var storgården Vestre Grefsen med den mektige renessansepregede hovedbygningen i tegl. Det var med tungt hjerte han opplevde at gården i årene før 2. verdenskrig ble nedbygd bit for bit. Platåveien er anlagt som en akse mellom tunet på gården og Grefsen kirke. Kirken i funksjonalistisk stil, som sto ferdig i 1940, er tegnet av kommunearkitekten Georg Greve. Reguleringsplanen for hele området er utarbeidet av Esben Poulsson. Det var arkitekt Poulsson som også utarbeidet tegninger til bebyggelsen langs Platåveien. Det var godt proporsjonerte horrisontalt delte tomannsboliger i tre, også de i funksjonalistisk stil. De har samme størrelse og samme takvinkel, mens de som kjøpte husene fikk velge i en katalog over forskjellige vindustyper, inngangspartier, verandautforminger og paneltyper. På den måten fikk man med enkle midler til en variert bebyggelse innenfor en klar ramme. Alle husene i samme rekke ligger med samme møneretning og i samme avstand fra veien. Husene ved begge ender av aksen ligger nærmere veien. På den måten framsto hagene som et felles, lukket parkrom mellom husene.I dag er det St. Josephsøstrene som residerer på Vestre Grefsen, der hovedbygningen har fått et markant tilbygg. Mange av husene i Platåveien er bygd på og om slik at den opprinnelige virkningen av en helhetlig plan med et felles parkrom ikke lenger er så synlig. Aksen mellom tunet og kirken er heller ikke lenger til stede på grunn av nyere bebyggelse nærmest tunet.

Dato

Identifikator

F001_001

Avbildet korporasjon

Grefsen kirke

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2003-03-24