Østover Nordstrandveien mot"Verdens Ende"

http://omeka.deichman.no/files/import/SA20030232.jpg

Metadata

Tittel

Østover Nordstrandveien mot"Verdens Ende"

Beskrivelse

Østover Nordstrandveien mot "Verdens Ende", endepunktet i Enebakkveien.Bildet er tatt i slutten av 1940-årene. I veiens forlengelse ser vi låven på husmannsplassen Myra, eller Dritut, som var det mer folkelige navnet. Våningshuset sees til venstre og delvis bak den hvite funkisvillaen. Rett over og litt til høyre for det, ser vi Sagstua på toppen av det skrå, hvite jordet. Husene vi ser til høyre i bakerst i bildet er husmannsplassen Smeden, som brant ned i 1974.

Identifikator

SA20030232

Bydel

Fargeinfo

svart/hvitt

Informant

Sunde, Arne

Rettighetshaver

Søndre Aker historielag

Registreringsdato

2003-05-13