Utsikt fra Skogbakken

Metadata

Tittel

Utsikt fra Skogbakken

Beskrivelse

Utsikt fra Skogbakken utover Nedre (Store) Bekkelaget gård og Ormøya med Ormøysundet imellom.

Dato (årstall)

BildeID

SA20030223

Gårds/bruksnr.

197/1
198

Fargeinfo

svart/hvitt

Publikasjon

Bekkelaget Vel's 100-års jubileumsbok 1992.

Informant

Sunde, Arne

Rettighetshaver

Søndre Aker historielag

Registreringsdato

2003-05-08