Tunet på Bogerud gård ca 1920

http://omeka.deichman.no/files/import/SA20030244.jpg

Metadata

Tittel

Tunet på Bogerud gård ca 1920

Tema

Beskrivelse

Tunet på Bogerud gård ca 1920. Det gamle våningshuset midt på bildet ble revet i 1923, og et nytt våningshus ble oppført.

Identifikator

SA20030244

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

163

Sted

Bydel

Fargeinfo

svart/hvitt

Giver

Bogerud, Per-Johan

Informant

Sunde, Arne

Rettighetshaver

Søndre Aker historielag

Registreringsdato

2003-09-23