Teaterforestilling på Skullerudsaga

http://omeka.deichman.no/files/import/SA20030377.jpg

Metadata

Tittel

Teaterforestilling på Skullerudsaga

Tema

Beskrivelse

Fra en avisartikkel i Nordstrands Blad 14.08 1943 har vi sakset at 5 piker og 2 gutter har oppført skuespillet "Den forheksede prinsesse" på Skullerudsaga. Inntekten ble kr 474.05, som ble gitt til Nordstrand Sogns Tuberkuloseforening. Foreningen mottok gaven med takk. Som kjent økte antallet sykdomstilfeller av tuberkulose sterkt under krigen. Bildet ble tatt i forbindelse med en av de tre forestillingene, men er det på selve Skullerud gård bildet er tatt? Kan det angis navn på noen av de avbildede?

Dato

Identifikator

SA20030377

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

168

Sted

Bydel

Fargeinfo

svart/hvitt

Informant

Sunde, Arne

Rettighetshaver

Søndre Aker historielag

Registreringsdato

2004-02-20