Slått på Bogerud gård

http://omeka.deichman.no/files/import/SA20030241.jpg

Metadata

Tittel

Slått på Bogerud gård

Beskrivelse

Slått på Bogerud gård. Alice Stefferud i forgrunnen til venstre.

Identifikator

SA20030241

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

163

Sted

Bydel

Fargeinfo

svart/hvitt

Publikasjon

Sør i Aker 1987, s.11-80

Giver

Bogerud, Per-Johan

Informant

Bogerud, Per-Johan

Rettighetshaver

Søndre Aker historielag

Registreringsdato

2003-09-22