Sjursøya

Metadata

Tittel

Sjursøya

Beskrivelse

Sjursøya. Bildet er tatt etter at planeringen og forbindelsen til fastlandet var fullført i 1934. Øya ble innlemmet i byen i 1938 og beslaglaft av tyskerne under krigen. De hadde bl.a. en kortbanestripe for sine Storch-fly der.

Dato (årstall)

BildeID

SA20030238

Fotograf

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

199

Sted

Bydel

Fargeinfo

svart/hvitt

Publikasjon

Oslo Byleksikon, 4.utg., s. 387

Informant

Sunde, Arne

Rettighetshaver

Søndre Aker historielag

Registreringsdato

2003-05-15