Sanitetsforeningens eldste røde hytte på Ekeberg

http://omeka.deichman.no/files/import/SA20030206.jpg

Metadata

Tittel

Sanitetsforeningens eldste røde hytte på Ekeberg

Beskrivelse

Sanitetsforeningens eldste røde hytte på Ekeberg. Hytta er fra 1919. Hyttene ble kalt "Julemerkehusene". Det var opprinnelig 10 hytter, som i det vesentligste ble finansiert av salg av julemerker. Andre navn på hyttene var "Sanitetshyttene" og "Tuberkulosehyttene". Den ene brant ned for noen år siden og er ikke gjenreist. Bildet er tatt nordover mot de gule hyttene, som ble reist i 1924.

Identifikator

SA20030206

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

151

Bydel

Fargeinfo

svart/hvitt

Informant

Sunde, Arne

Rettighetshaver

Søndre Aker historielag

Registreringsdato

2003-04-23