Rustad gård

http://omeka.deichman.no/files/import/SA20030391.jpg

Metadata

Tittel

Rustad gård

Beskrivelse

Flyfoto tatt mot nordøst over Rustad gård før utbyggingen som tok til i begynnelsen av 1960-årene. Vi har Stallerudåsen i bakgrunnen nærmest jordene. Veien inn til Nøklevann (bak i høyre bildekant) og Rustadsaga går innover i bildet.

Identifikator

SA20030391

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

167

Sted

Bydel

Fargeinfo

svart/hvitt

Publikasjon

Oslo Byleksikon, 2000, s.362-362. Holsen, Finn: Akergårder i Oslo, 2003, s. 18 m.fl.

Informant

Sunde, Arne

Rettighetshaver

Søndre Aker historielag

Registreringsdato

2004-06-21