Nordstrandveien sett vestover

http://omeka.deichman.no/files/import/SA20030188.jpg

Metadata

Tittel

Nordstrandveien sett vestover

Beskrivelse

Nordstrandveien sett vestover, litt vest for Postdamveien. Olssons gartneri til høyre. Bygningen bak hestehodet er Samvirkelaget.

Identifikator

SA20030188

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

181

Sted

Bydel

Fargeinfo

svart/hvitt

Publikasjon

Veiene på Nordstrand og Ljan, Bydel 8 (1998), s. 50

Informant

Raaholt, Karl

Rettighetshaver

Søndre Aker historielag

Registreringsdato

2003-04-02