Nordstrand jernbanestasjon

http://omeka.deichman.no/files/import/SA20020170.jpg

Metadata

Tittel

Nordstrand jernbanestasjon

Beskrivelse

Nordstrand jernbanestasjon. Bildet er et udatert postkort, antatt fra ca 1910 da Nordstrand fikk status som stasjon, mot før stoppested.

Identifikator

SA20020170

Gårds/bruksnr.

182/1

Bydel

Fargeinfo

svart/hvitt

Publikasjon

Søndre Aker Historielags årsberetning 2000-2001, s. 30

Informant

Sunde, Arne

Rettighetshaver

Søndre Aker historielag

Registreringsdato

2003-04-02