Fra Østmarkkapellet

http://omeka.deichman.no/files/import/SA20100028.jpg

Metadata

Tittel

Fra Østmarkkapellet

Beskrivelse

Østmarkskapellet er et sportskapell tegnet av Harald Hille. Selve kirkerommet ble oppført i 1957, peisestua i laftet tømmer kom tre år tidligere, mens en overnattingsfløy ble lagt til i 1975. Kapellet har 200 sitteplasser og plass for ytterligere 100 i peisestua.

Dato

Identifikator

SA20100028

Fotograf

Gårds/bruksnr.

Østmarka

Bydel

Fargeinfo

svart/hvitt

Publikasjon

Østmarkkapellets internettside. http://www.ostmarkskapellet.no/om.html For øvrig flere artikler på internett.

Giver

Fjeldheim, Ellen Karine

Informant

Fjeldheim, Ellen Karine

Rettighetshaver

Søndre Aker historielag

Registreringsdato

2010-03-24